Kontakt

Neváhajte nás
kontaktovať

Prevádzka

Peter Krkoška

konateľ

Karol Krkoška

konateľ

Lenka Krkošková

poradca

Lucia Krkošková

poradca

VK MAGURKA, s.r.o.
IČO 36756831
Priehon 131/40, 972 05 Sebedražie

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17674/R.
Kontrolný dozor: Slovenská obchodná inšpekcia, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín